Το χρήμα και η διαδρομή του


MUSSELS, COINS AND POSTING LINES - THE CULTURAL HISTORY OF MONEY

Έτος παραγωγής: (2002)Παρακολουθούμε την ιστορία του χρήματος, από τα πρώτα νομίσματα έως τις σύγχρονες χρηματαγορές του Λονδίνου.

Δείτε το Ντοκυματέρ: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου